Nazir ali məktəblərə "Təd­qi­qat uni­ver­si­te­ti" sta­tu­su ve­­ril­mə­sindən danışıb

Nazir ali məktəblərə "Təd­qi­qat uni­ver­si­te­ti" sta­tu­su ve­­ril­mə­sindən danışıb Nazir bildirib ki, bu ba­xım­dan bə­zi ix­ti­sas­laş­dı­rıl­mış uni­ver­si­tet­­lər­də klas­ter­lər ya­ra­dıl­ma­lıdır
Elm və təhsil
901
20 Fevral , 2021 10:26
Nazir ali məktəblərə Təd­qi­qat uni­ver­si­te­ti sta­tu­su ve­­ril­mə­sindən danışıb
Emin Əmrullayev

"Ali məktəblərə "Təd­qi­qat uni­ver­si­te­ti" sta­tu­su ve­­ril­mə­si üçün ali təh­sil müəs­si­sə­lə­ri qar­şı­sın­da mü­va­fiq tə­ləb­lər qo­­yul­ub və ha­zır­da bu is­ti­qa­mət­də müva­fiq iş­lər gö­rü­lür".

“Report” xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev “Milli Məclis” jurnalına müsahibəsində deyib.

Nazir bildirib ki, bu ba­xım­dan bə­zi ix­ti­sas­laş­dı­rıl­mış uni­ver­si­tet­­lər­də klas­ter­lər ya­ra­dıl­ma­lı, el­mi nə­ti­cə­lə­rin is­teh­sa­la tət­bi­qi sti­mul­­laş­dı­rıl­ma­lı, təh­sil-elm-is­teh­sal əla­­qə­lə­ri­nin sə­mə­rə­li­li­yi yük­səl­dil­mə­li, in­no­va­si­ya­la­rın kom­mer­si­ya­laş­dı­rıl­­ma­sı, təd­qi­qat uni­ver­si­te­­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı ilə bağ­lı qarşıda duran hədəflərə nail olunmalıdır.

Son xəbərlər

Orphus sistemi