"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer alan daha bir qrup sözün təsnifatı verilib - SİYAHI

"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer alan daha bir qrup sözün təsnifatı verilib - SİYAHI Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir
Elm və təhsil
167
12 Aprel , 2016 17:49
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində yer alan daha bir qrup sözün təsnifatı verilib - SİYAHI

Bakı. 12 aprel. REPORT.AZ/ Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"ndə yer alan yüzlərlə yazılışı səhv, qəliz ərəb, fars və rus sözlərinin, mənası və mənbəyi bilinməyən söz və söz birləşmələrinin növbəti siyahısını təqdim edib.

Bu barədə "Report"a Mərkəzin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Adıçəkilən kitabdan, orfoqrafiya lüğəti qaydalarına uyuşmayan sözlərin təsnifatını oxucuların diqətinə təqdim edirik.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzində "İşlək orfoqrafiya lüğəti" üzərində iş gedir. 

Mənşəyi və mənası anlaşılmayan sözlər alıqlatmaq

Dialekt və ara sözləri

İşlənməyən ərəb, fars, rus və digər əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz birləşmələrindən düzəldilən qurama sözlər

 

Lüzumsuz sözlər və söz hallandırmaları

 

belsapılılıq

beşatma

beşbarmaqsız

beşliketmə

beşliklətmə

beşyaşar

beşyüzçü (-lər)

beyinəzici

beytin

bəbirlənmə

bəbirlənmək

bədbihesablıq

bədcinsli

bədcinslik

bədcinslilik

bədheykəl

bədheykəllik

bədşəkil

bədşəkillik

bəhanəçi

bəhanəçilik

bəkçilik

bəlğəmi

bəlkəlik

bərabərqolluluq

bərələmə

bərələmək

bərələnmə

bərələnmək

bərkfazalı

bərkxəlitəli

bərkxəlitəlik

bərkxəlitəlilik

bərni-bərni

bəsafə

bəsləyiş

bəsti-bəsti

bəstiqoyma

bəstili

bəstisiz

bəyanatedən

bəyanatetmə

bəyəniş

bəzirganbaşı

bic-qıc

biclikolma

bıçqılana-bıçqılana

bıçqılaya-bıçqılaya

bidamaqlıq

bığıbəylik

bığlıca

biilqarolma

bikvadratlı

biqeydlik

biləzzətlik

bilgəc

biliş

bədəsilolma

bənək-bənək

cığ-vığçı

cik-bik

cıqqan

cıqqanca

cıqqancana

cıqqancıq

cıqqı

cıqqısız

cılfir

cılğa

cılğaca

cılğı

cılxaca

cılxa-teyxa

cılxa-teyxaca

cillilik

cimildəmə

cimildəmək

cimildəşmə

cimildəşmək

cimilti

cında

cında-cunda

cında-mında

cındırlaşma

cındırlaşmaq

cingim-cingim

cınqılıq

cır-cındalı

cırıq-cırtıq

cırıq-mırıq

cırıq-mırıqlıq

cırqursaqlıq

cırtdanquş

cırtqoz-cırtqoz

cırtqozluq

cıvırıqlıq

ciyəriyanmışlıq

coğuldaşma

coğuldaşmaq

coğultulu

coğultusuz

cumbul-cumbul

cumuxma

cumuxmaq

cuylama

cuylamaq

 

bigünah

bigünahlıq

bihalət

bihəd

bihədlik

bihəmdüllah

bihis

bihislik

bihuşanə

bihüdud

bihüdudluq

bihümmət

bihünər

bihünərlik

bihüzr

bihüzur

bixab

bixablıq

bixaniman

bixət

bixətər

bixəyal

bixəyanət

biixtiyarqalma

biixtiyarolma

biikrah

biiqrar

biiman

biintəha

biismət

biizn

biizzət

bikam

bikə

bikəs

biqanun

biqeyd

biqeydlik

biqədr

biqəm

biqərəz

biqovğa

bilaaram

bilabənd

bilaəvəz

bilafərq

bilahərəkət

bilaixtiyar

bilaistisna

bilaram

bilasəbəb

bilaşübhə

bilaşüur

bilatəxir

bilatəşbeh

bilayiq

bilcümlə

antropometr

antropometriya

antropomorfologiya

antroponimika

antroponimiya

antroponoz (-lar)

antroposentrizm

antroposofiya

antropososiologiya

antropotoponim

anzerin

aorist

aortit

apeks

apelyant

apendikulyari (-lər)

apendoktomiya

apersepsiya

apertometr

apertur

apeyron

apinevroz

apitoksik

aplant

aplaziya

aplit

apnol

apoastr

apodid

apofem

apoferment

apofid

apoxromat

apokora

apokrif

apolid (-lər)

apomiksis

apomorfin

apopleksiya

apoplektik

aporiya

aposelen

aposentr

aposterior

aposteriori

apostolik

apraksiya

apressin

aprifi

apriorizm

aproksimasiya

apropriasiya

aproş

apsida

apteriqot (-lar)

arabinoza

araxnoidit

bəkarətli-şərəfli

bəkarətsizlik-şərəfsizlik

bəlaaçan

bəlaaçma

bəli-bəlidemə

bəllietmə

bəlliolma

bənd-bəndetmə

bənd-bərəçəkmə

bənd-bərəqoyma

bənd-bərəqoymaz

bənd-kalibr

bənzər-bənzərsiz

bərabərsporlu

bərabərüzlülük

bərabəryavaşıma

bərabəryavaşıyan

bərbərolma

bərələqalma

bərk-boş

bərkdən-boşdançıxma

bərkə-boşadüşmə

bərkə-boşasalma

bərkqabıqlılıq

bərklikölçmə

bərli-bəzəklilik

bərsiz-bəzəksizlik

bəsetmə

bəsirətgöstərən

bəsirətgöstərmə

bəsitolma

bəsləyici

bəsolma

bət-bəniziağarma

bəyənib-alma

bəyənib-seçmə

bəyirti-bağırtı

bəylərbəyilik

bəzəkaçan

bəzəkaçma

bəzəkçəkən

bəzəkçəkmə

bəzənib-sığallanma

bəzənib-sığallanmaq