Yuxarı
  Bağlamaq

  Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il dövlət büdcəsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib

  Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 min manat, xərcləri isə 18 495 000,0 min manatdır

  Bakı. 2 mart. REPORT.AZ/ Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" qanunu imzalayıb. 

  "Report"un məlumatına görə, sənəddə bildirilir ki, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanunda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

  1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:

  “Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 min manat, xərcləri 18 495 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 16 055 654,5 min manat, yerli gəlirləri 766 345,5 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 16 953 749,0 min manat, yerli xərcləri 1 541 251,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

  Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

  Sıra №-siGəlirlərin mənbələriMəbləğ(min manatla)
  123
  2.1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi1 080 000,0
  2.2.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi1 914 600,0
  2.3.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi50 000,0
  2.4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi174 200,0
  2.5.Əlavə dəyər vergisi3 643 000,0
  2.5.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi1 300 000,0
  2.6.Sadələşdirilmiş vergi300 000,0
  2.7.Aksizlər637 000,0
  2.7.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər105 000,0
  2.8.Yol vergisi87 000,0
  2.8.1.Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi17 000,0
  2.9.Mədən vergisi110 200,0
  2.10.Gömrük rüsumları388 000,0
  2.11.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar145 000,0
  2.12.Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 36 553,0
  2.13.Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər5 290,0
  2.14.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar7 615 000,0
  2.15.Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 7 000,0
  2.16.Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar6 000,0
  2.17.Aksiz markalarının satışından daxilolmalar5 000,0
  2.18.Dövlət rüsumu105 000,0
  2.19.Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar305 000,0
  2.20.Sair vergi daxilolmaları180 000,0
  2.21.Sair daxilolmalar28 157,0”

  3.1-ci maddədə “290 000,0” rəqəmləri “261 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “55 300,0” rəqəmləri “26 300,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

  “Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

  Sıra

  №-si

  Xərclərin istiqamətləriMəbləğ(manatla)
  123
  8.1.Ümumi dövlət xidmətləri3.063.698.141,0
  8.1.1.qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri569.632.369,0
  8.1.2.beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri280.000.000,0
  8.1.3.elm xərcləri135.186.418,0
  8.1.4.başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri16.232.362,0
  8.1.5.dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər1.775.096.992,0
  8.1.6.yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya5.200.000,0
  8.1.7.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya282.350.000,0
  8.2.Müdafiə2.228.834.663,0
  8.2.1.müdafiə qüvvələri2.114.496.387,0
  8.2.2.milli təhlükəsizlik108.894.688,0
  8.2.3.müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar2.422.012,0
  8.2.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər3.021.576,0
  8.3.Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq1.208.181.941,0
  8.3.1.məhkəmə hakimiyyəti51.501.532,0
  8.3.2.hüquq mühafizə862.886.713,0
  8.3.3.prokurorluq58.003.801,0
  8.3.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər235.789.895,0
  8.4.Təhsil1.830.212.837,0
  8.4.1.məktəbəqədər təhsil157.372.405,0
  8.4.2.ümumi təhsil940.034.555,0
  8.4.3.İlk peşə-ixtisas təhsili33.604.454,0
  8.4.4.orta ixtisas təhsili43.402.965,0
  8.4.5.ali təhsil37.190.136,0
  8.4.6.əlavə təhsil3.563.056,0
  8.4.7.təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər615.045.266,0
  8.5.Səhiyyə830.812.993,0
  8.5.1.poliklinikalar və ambulatoriyalar108.149.929,0
  8.5.2.xəstəxanalar347.672.051,0
  8.5.3.səhiyyə sahəsində digər xidmətlər6.364.445,0
  8.5.4.səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar4.895.358,0
  8.5.5.səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər363.731.210,0
  8.6.Sosial müdafiə və sosial təminat2.698.760.194,0
  8.6.1.sosial müdafiə xərcləri2.663.423.730,0
  8.6.1.1.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)1.246.000.000,0
  8.6.2.sosial təminat xərcləri35.336.464,0
  8.7.Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət738.632.871,0
  8.7.1.mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət137.728.721,0
  8.7.2.radio, televiziya və nəşriyyat67.618.859,0
  8.7.3.bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm438.389.887,0
  8.7.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət94.895.404,0
  8.8.Mənzil və kommunal təsərrüfatı447.801.558,0
  8.8.1.mənzil təsərrüfatı90.651.523,0
  8.8.2.kommunal təsərrüfatı344.805.052,0
  8.8.3.su təsərrüfatı11.824.432,0
  8.8.4.mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər520.551,0
  8.9.Yanacaq və enerji5.844.925,0
  8.10.Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi684.473.845,0
  8.10.1.kənd təsərrüfatı658.607.308,0
  8.10.2.meşə təsərrüfatı11.409.900,0
  8.10.3.balıqçılıq və ovçuluq2.592.113,0
  8.10.4.ətraf mühitin mühafizəsi4.375.780,0
  8.10.5.hidrometeorologiya tədbirləri7.488.744,0
  8.11.Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar3.024.648.000,0
  8.11.1.tikinti3.003.276.000,0
  8.11.1.1.dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)3.000.000.000,0
  8.11.2.faydalı qazıntılar21.372.000,0
  8.12.Nəqliyyat və rabitə129.958.976,0
  8.12.1.nəqliyyat86.474.634,0
  8.12.2.rabitə43.484.342,0
  8.13.İqtisadi fəaliyyət360.000.000,0
  8.13.1.iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti186.000.000,0
  8.13.1.1.sahibkarlığa dəstək136.000.000,0
  8.13.1.2.ipotekaya dəstək50.000.000,0
  8.13.2.iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri174.000.000,0
  8.14.Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər1.243.139.056,0
  8.14.1.məqsədli büdcə fondları261.000.000,0
  8.14.1.1.“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu261.000.000,0
  8.14.2.ehtiyat fondları413.000.000,0
  8.14.2.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu285.000.000,0
  8.14.2.2.Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu128.000.000,0
  8.14.3.əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər569.139.056,0
  8.14.3.1.beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər26.000.000,0
  8.14.3.2.fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər25.000.000,0
  8.14.3.3.digər xidmətlər üzrə xərclər518.139.056,0”

  10-cu maddə üzrə: 

  “6.602.000.000,0” rəqəmləri “7.010.000.000,0” rəqəmləri ilə, “5.730.624.457,0” rəqəmləri “6.138.624.457,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

  Həmin maddədəki cədvəlin “1. Bakı” sətrində “6 015 106 000” rəqəmləri “6 423 106 000” rəqəmləri ilə, “5 716 239 457” rəqəmləri “6 124 239 457” rəqəmləri ilə, “Yekun” sətrində “6 602 000 000” rəqəmləri “7 010 000 000” rəqəmləri ilə, “5 730 624 457” rəqəmləri “6 138 624 457” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

  “Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

  (manatla)

  12.1.Daxili dövlət borcu üzrə301.064.641,0
  12.1.1.faiz ödənişləri43.623.646,0
  12.1.2.əsas borc üzrə ödənişlər257.440.995,0
  12.2.Xarici dövlət borcu üzrə1.474.032.351,0
  12.2.1.faiz ödənişləri334.309.734,0
  12.2.2.əsas borc üzrə ödənişlər1.139.722.617,0”

  13-cü maddədə “2 500 000,0” rəqəmləri “3 500 000,0” rəqəmləri ilə, “1 500 000,0” rəqəmləri “5 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  15-ci maddədə “1 698 000,0” rəqəmləri “1 673 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  16-cı maddədə “19 956 524,8” rəqəmləri “24 566 633,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  17-ci maddədə “9 947 954,7” rəqəmləri “12 309 273,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

  Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

  Xəbər lenti

  Ən azı bir bölmə seçilməlidir

  Bütün xəbərlər


  Orphus sistemi