​Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların vahid siyahısı təsdiq edilib

​Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların vahid siyahısı təsdiq edilib Nazirlər Kabineti bu bu barədə müvafiq qərar qəbul edib
Sağlamlıq
1965
23 İyun , 2016 01:59
​Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların vahid siyahısı təsdiq edilib

Bakı. 23 iyun. REPORT.AZ/ Nazirlər Kabineti “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı” təsdiq edib.

"Report" xəbər verir ki, qərar “Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan prezidentinin 2016-cı il 4 mart tarixli sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi qəbul olunub.

Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı:

1. Baytarlıq nəzarətinə aid mallar

1.1.Diri atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları

1.2.Diri iribuynuzlu heyvanlar

1.3.Diri donuzlar

1.4.Diri qoyunlar və keçilər

1.5.Diri ev quşları - Gallusdomesticus növlü ev toyuqları, ördəklər, qazlar, hind toyuqları və firəng toyuqları

1.6.Digər diri heyvanlar

1.7.Təzə və ya soyudulmuş iribuynuzlu heyvan əti

1.8.Dondurulmuş iri buynuzlu heyvan əti

1.9.Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş donuz əti

1.10.Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş qoyun əti və ya keçi əti

1.11.Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti

1.12.İribuynuzlu heyvanın, donuzun, qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əlavə qida məhsulları

1.13.Gallusdomesticus növlü ev toyuqları, ördəklər, qazlar, hindtoyuqları və firəngtoyuqlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və ət əlavələri

1.14.Digər təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş ət və qidaya yararlı ət əlavələri

1.15.Əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş təzə, soyudulmuş, dondurul-muş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi

1.16.Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş ət və qidaya yararlı ət əlavələri; ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un

1.17.Diri balıq

1.18.Balıq filesi və başqa balıq əti istisna olmaqla, təzə və ya soyudulmuş balıq əti

1.19.Dondurulmuş balıq və balıq filesi

1.20.Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş balıq filesi və digər balıq əti (qiymə daxil olmaqla)

1.21.Duzlu və ya duzlu suda qurudulmuş balıq; hisə verilməzdən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış hisə verilmiş balıq; yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və ya narın balıq unu və qranulalar

1.22.Diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş zirehli və ya zirehsiz xərçəngkimilər; hisə verilməzdən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış hisə verilmiş zirehli və ya zirehsiz xərçəngkimilər; qaynar suda və ya buxarda bişmiş soyudulmuş və ya soyudulmamış, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş zirehli xərçəngkimilər; xərçəngkimilərdən hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar

1.23.Diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş balıqqulağıda və ya balıqqulağısız molyusklar; hisə verilməzdən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış hisə verilmiş çanaqlı və ya çanaqsız molyusklar; molyusklardan qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar

1.24.Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən qatılaşdırılmamış süd və qaymaq

1.25.Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş qatılaşdırılmış süd və qaymaq

1.26.Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş və ya olunmamış, dad-aromatik əlavələri edilmiş və ya edilməmiş, kakao, qoz və ya meyvələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş ayran, çürümüş süd və qaymaq, yoğurt, kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq0403

1.27.Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş süd zərdabı; şəkər və ya başqa şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə südün təbii komponentlərindən hazırlanan, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məhsullar

1.28.Kərə yağı və digər süddən hazırlanmış yağlar; südlü pastalar

1.29.Pendirlər və kəsmik

1.30.Qabıqlı, təzə, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş quş yumurtası

1.31.Təzə, qurudulmuş, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, digər üsulla dondurulmuş və ya konservləşdirilmiş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş qabıqsız quş yumurtası və yumurta sarısı

1.32.Təbii bal

1.33.Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli yeyinti məhsulları

1.34.Donuz və ya qaban tükü; fırça məmulatlarının istehsalı üçün istifadə edilən porsuq tükü və ya digər tük; onların tullantıları

1.35.Heyvanların bütöv və ya hissələrlə, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş,duzlu,duzlu suda, qurudulmuş və ya hisə verilmiş bağırsaqları, kisələri və mədələri (balıqlardan başqa)

1.36.Təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri, lələklər və onların hissələri (kəsilmiş və ya kəsilməmiş kənarlarla) və pərğu; lələklərin və onların hissələrinin tozu və tullantısı

1.37.Emal edilməmiş, yağsızlaşdırılmış, ilkin emal olunmuş (formalaşdırılmamış), turşu ilə emal edilmiş və ya jelatini çıxarılmış sümüklər və buynuz özəyi; bu məhsulların tozu və tullantıları

1.38.Emal olunmamış və ya ilkin emal edilmiş, forma verilməmiş fil sümüyü, tısbağa zirehi, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzlar, maral buynuzları, dırnaqları, caynaqlar, dimdiklər; bu məhsulların tozu və qalıqları

1.39.Emal olunmamış və ya ilkin emal edilmiş mərcanlar və analoji materiallar; emal olunmamış və ya ilkin emal edilmiş, forma verilməmiş molyuskların, xərçəngkimilərin və ya dərisi tikanlıların çanaqları və zireh-ləri, mürəkkəbböcəyin skelet bığcıqları, bu məhsulların tozu və tullantıları

1.40.Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qısamüddətli saxlanma üçün başqa üsulla emal olunmuş boz ənbər, qunduz ifrazatları, sivetta və muskus; şpanka; öd, o cümlədən quru öd; əczaçılıqda istifadə edilən vəzilər və heyvan mənşəli digər maddələr

1.41.Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli məhsullar; 01 və ya 03-cü qruplarda göstərilən qida üçün yararsız ölmüş heyvanlar

1.42.Ovçuluq qənimətləri, müqəvvalar, o cümlədən taksidermik emal olunmuş və ya konservləşdirilmiş

1.43.Bərk buğda (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.44.Yumşaq buğda (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.45.Çovdar (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.46.Arpa (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.47.Yulaf (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.48.Soya (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.49.Qarğıdalı (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.50.Toxum və meyvələrindən, xardal toxumlarından başqa yağlı bitkilərdən hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un (yalnız yem məqsədləri üçün)

1.51.Baytarlıqda, heyvan yemində və ya analoji məqsədlər üçün istifadə edilən təzə və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, doğranmış və ya döyülmüş bitkilər və onların hissələri (toxumlar və bar daxil olmaqla)

1.52.Perqa, gül tozcuqları

1.53.Emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, döyülmüş və ya döyülməmiş, preslənmiş və ya qranulalar formasında dənli bitkilərin küləş və samanı

1.54.Qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış şalğam, yarpaq çuğunduru (manqold), yem meyvəköklüləri, ot, qarayonca, yonca, qəpikotu, yem kələmi, xaşa, çölnoxudu və analoji yem məhsulları

1.55.Propolis

1.56.Donuz piyi (əridilmiş donuz piyi daxil olmaqla) və ev quşunun piyi

1.57.İribuynuzlu qaramal, qoyun və keçi piyi

1.58.Emulsiyaya çevrilməmiş və ya qarışdırılmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamışlyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, oleo-oyl və heyvan yağı

1.59.Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən saflaş-dırılmış və ya saflaşdırılmamış balıq-lardan və ya dəniz məməlilərindən hazırla-nan piylər, yağlar və onların fraksiyaları

1.60.Yağ-tər və ondan alınan piyli maddələr (lanolin daxil olmaqla)

1.61Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədənsaflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış digər heyvan mənşəli piylər, yağlar və onların fraksiyaları

1.62.Tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin sonrakı emala məruz qalmamış heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların fraksiyaları

1.63.Bitkidən hasil olan piylər və yağlar və onların fraksiyaları, yalnız baytarlıq və yem məqsədləri üçün

1.64.Marqarin (bitki mənşəli marqarin istisna olmaqla); 1516 mal mövqeyində göstərilən qida üçün yararlı piylər və ya yağlar və ya onların fraksiyalarından başqa, heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından və ya bu qrupda təsnif olunmuş müxtəlif piy və ya yağ fraksiyalarından hazırlanmış qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar

1.65.1516 mal mövqeyinin məhsullarından başqa, bişmiş, oksidləşdirilmiş, susuzlaşdırılmış, sulfolaşdırılmış, hava üfürülməsi ilə oksidləşdirilmiş, vakuumda və ya təsirsiz qazda qızdırılma yolu ilə polimerləşdirilmiş və ya ayrı üsulla kimyəvi strukturu dəyişdirilmiş heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların fraksiyaları; başqa yerdə adları çəkilməyən, bu qrupun heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından və ya müxtəlif piylərin və ya yağların fraksiyalarından yalnız baytarlıq və yem məqsədləri üçün hazırlanan qida üçün yararsız qarışıqlar və ya hazır məhsullar

1.66.Rənglənmiş və ya rənglənməmiş, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış arı və digər həşəratların mumu və spermaset

1.67.Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar; onların əsasında hazırlanan hazır qida məhsulları

1.68.Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar

1.69.Ətdən, balıqlardan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan ekstraktlar və şirələr

1.70.Hazır və ya konservləşdirilən balıq; nərə balığı kürüsü və onun dənəciklərindən hazırlanmış əvəzedicilər

1.71.Tərkibində balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan, 04-cü qrupun məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyaları olan içlikli, isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yaxud hər hansı başqa üsulla hazırlanmış makaron məmulatları

1.72.Tərkibində balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan, 04-cü qrupun məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyaları olan dənəvər, lopa və ya dənə şəklində, yaxud başqa üsulla emal olunmuş (narın və qaba üyüdülmüş un və yarma istisna olmaqla), əvvəlcədən suda bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa)

1.73.Tərkibində balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan, 04-cü qrupun məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyaları olan tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-fındığın və ya bitkilərin digər hissələrinin emal məhsulları

1.74.Heyvanların yemində istifadə edilən qeyri-aktiv mayalar, digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər

1.75.Tərkibində balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan və ya 04-cü qrupun məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyaları olan hazır şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarüklər; homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları

1.76.Yeyinti buzu istisna olmaqla, meyvə-giləmeyvə əsaslı və meyvəli dondurmalar

1.77.Tərkibində balıq, xərçəngkimilər, molyusklar və ya digər su onurğasızları, kolbasa, ət, ət əlavələri, qan və ya 04-cü qrupun məhsulları və ya onların istənilən kombinasiyasında olan ərinmiş pendirlər və digər hazır qida məhsulları

1.78.Heyvan yemi məqsədləri üçün ətdən və ya ət əlavələrindən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan, qida üçün yararsız narın və ya qaba üyüdülmüş un və qranulalar; cızdaqlar

1.79.Heyvan yemi məqsədləri üçün dənli və ya paxlalı bitkilərin ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar

1.80.Heyvan yemi məqsədləri üçün nişasta istehsalının qalıqları və analoji qalıqlar, çuğundur cecəsi, baqassa və ya şəkər qamışının puçalı və şəkər və ya barda istehsalının digər tullantıları, pivəbişirmə və ya şərabçəkmənin digər tullantıları, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış

1.81.Heyvan yemi məqsədləri üçün soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış cecələr və bərk tullantılar

1.82.Heyvan yemi məqsədləri üçün bitki piy və yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaş-dırılmamış cecələr və bərk tullantılar, 2304 və ya 2305 mal mövqelərində təsnif edilən tullantılardan başqa

1.83.Heyvan yemi üçün istifadə edilən, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış bitki mənşəli məhsullar, bitki tullantıları və qalıqları və əlavə məhsullar

1.84.Heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar

1.85.Baytarlıqda tətbiq edilən üzvi kimya birləşmələri

1.86.Baytarlıqda tətbiq edilən əczaçılıq məhsulları

1.87.Qarışıq və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilmiş gübrələr

1.88.Kazein, kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri

1.89.Albuminlər (quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan, iki və ya çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar və digər albumin törəmələri

1.90.Jelatin (o cümlədən, düzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) təbəqələr şəklində, səthi emal olunmuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış) və jelatin törəmələri; balıq yapışqanı, digər heyvan mənşəli yapışqanlar, 3501 mal mövqeyində göstərilən kazein yapışqanlarından başqa

1.91.Peptonlar və onların törəmələri; ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən digər zülali maddələr və onların törəmələri; dəridən və ya aşılanmaq üçün hazırlanan dəridən toz, xromlaşdırılmış və ya xromlaşdırılmamış

1.92.Baytarlıqda tətbiq edilən fermentlər, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən ferment preparatları

1.93.Pərakəndə satış üçün forma və qablara qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya məmulatlar kimi təqdim edilmiş baytarlıqda tətbiq edilən insektisidlər, dezinfeksiyaedici və onlara analoji vasitələr qranulalaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar

1.94.Baytarlıqda tətbiq edilən mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün qida mühitləri

1.95.Baytarlıqda tətbiq edilən altlıqlı diaqnostik və ya laborator reagentlər, altlıqlı və ya altlıqsız hazır diaqnostik və ya laborator reagentlər; sertifikatlaşdırılmış etalon materialları

1.96.İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllələnmiş, pikellənmiş ya da digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş)

1.97.Emal edilməmiş, yun örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllələnmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş) , XİFMN-in bu qrupa dair 1v qeydində sadalananlardan başqa

1.98.Digər emal olunmamış, tüklü örtüklə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllələnmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və sonradan emal edilməmiş) , XİF MN-in bu qrupa dair 1b və ya 1v qeydlərində istisna edilən növlərdən başqa

1.99.Bağırsaqlardan (barama fibroinindən olan liflərdən başqa), sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən hazırlanan məmulatlar

1.100.Xam xəzlik dəri-xəz (xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan baş, quyruq, pəncə və digər hissə və ya kəsiklər daxil olmaqla)

1.101.Baramaqurdununaçılmağayararlıbaraması

1.102.Xamipək (eşilməmiş)

1.103.İpək tullantıları (açılmaq üçün yararsız barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla)

1.104.Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış yun

1.105.Zərif və ya qaba, kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış heyvan tükü

1.106.Əyirmə tullantıları daxil olmaqla, lakin didilmiş yun istisna olmaqla yunun, zərif və ya qaba heyvan tükünün tullantıları

1.107.Səyyar sirklər və səyyar heyvanxanaların tərkibində olan heyvanlar

1.108.Zoologiya, heyvanların anatomiyası və paleontologiyası üzrə kolleksiyalar və kolleksiya əşyaları

1.109.İstismarda olmuş bütün növ heyvanların daşınması, yetişdirilməsi, müvəqqəti saxlanılması üçün avadanlıq və ləvazimatlar, həmçinin heyvan mənşəli xammalın (məhsulun) nəqli üçün avadanlıq

2. Fitosanitar nəzarətinə aid mallar

2.1.Yüksək fitosanitar riskli karantin nəzarətində olan məhsullar (karantinyüklər, karantinmateriallar, karantinmallar)

2.1.1.Elmi-tədqiqat və bioloji mübarizə məqsədləri üçün canlı gənələr, nematodlar və həşəratlar

2.1.2.Şaxələnmiş də daxil olmaqla, vegetativ durğunluq, vegetasiya və ya çiçəklənmə vəziyyətində olan soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar; 1212 mal mövqeyində təsnif kasnı bitkisi və köklərindən başqa

2.1.3.Başqa canlı bitkilər (kökləri də daxil olmaqla), gövdəcik və şitillər

2.1.4.Buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün kəsilmiş təzə güllər və qönçələr

2.1.5.Buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün kəsilmiş qurudulmuş güllər və qönçələr

2.1.6.Milad ağacları

2.1.7.İynəyarpaqlı ağacların budaqları

2.1.8.Buketlər düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün təzə, qurudulmuş, sonrakı emala məruz qalmamış yarpaqlar, budaqlar və bitkilərin çiçəksiz və qönçəsiz başqa hissələri, otlar

2.1.9.Təzə və ya soyudulmuş kartof

2.1.10.Təzəvəyasoyudulmuştomat

2.1.11.Təzə və ya soyudulmuş şalğamaoxşar soğan, soğan-şalot, sarımsaq, kəvər soğanı və digər soğanaqlı tərəvəzlər

2.1.12.Təzə və ya soyudulmuş baş kələm, gül kələm, daş kələm (kolrabi), yarpaq kələm və Brassica cinsli yeyilən analoji tərəvəzlər

2.1.13.Təzə və ya soyudulmuş kahı (Lactucasativa) və kasnı (Cichoriumspp)

2.1.14.Təzə və soyudulmuş yerkökü, şalğam-turp, salat

çuğunduru (qırmızı çuğundur), keçisaqqalı, meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa analoji yeyilən meyvəköklülər0706

2.1.15.Təzə və ya soyudulmuş xiyar və kornişonlar

2.1.16.Təzə və ya soyudulmuş, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş paxlalı tərəvəzlər

2.1.17.Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəz

2.1.18.Şəkərqarğıdalı (Zea mays var. saccharata)

2.1.19. Qabıqsız, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış qurudulmuş paxlalı tərəvəzlər

2.1.20.Təzə, soyudulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranulalar halında maniok, maranta, səhləb (salep), yerarmudu və ya topinambur, şirin kartof və ya batat və yüksək nişasta və ya inulin tərkibli digər analoji meyvəköklər və kökyumruları; saqo palmasının özəyi

2.1.21.Təzə və ya qurudulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız, pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış Hindqozu, Braziliya fındığı və keşyü fındığı

2.1.22.Təzə və ya qurudulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız , pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış digər qoz-fındıq

2.1.23.Plantaynlar da daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş bananlar

2.1.24.Təzə və ya qurudulmuş xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo,manqostan və ya qarsiniya

2.1.25Təzə və ya qurudulmuş sitrus meyvələri

2.1.26.Təzə və ya qurudulmuş üzüm

2.1.27.Təzə qovun (qarpız da daxil olmaqla) və papaya

2.1.28.Təzə alma, armudvəheyva

2.1.29.Təzə əriklər, albalı və gilas, şaftalılar (nektarinlər də daxil olmaqla), gavalı və göyəm

2.1.30.Qurudulmuş meyvələr, XİF MN-in 08-ci qrupunun qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları

2.1.31.Kofeinli və kofeinsiz qovrulmamış qəhvə

2.1.32.Buğdavəmeslin

2.1.33.Çovdar

2.1.34.Arpa

2.1.35.Yulaf

2.1.36.Qarğıdalı

2.1.37.Düyü

2.1.38.Dənlikalış

2.1.39.Qarabaşaq, darı və bülbülotu toxumları; digər dənli bitkilər

2.1.40.Buğda unu və ya buğda-çovdar unu

2.1.41.Buğda və ya buğda-çovdar unundan başqa digər dənli bitkilərin unu

2.1.42.Yarma, qaba üyüdülmüş un və taxıl qranulaları

2.1.43.Taxıl, başqa üsullarla emal olunmuş (məsələn, dən pərdəsi təmizlənmiş, yastılaşdırılmış, lopa halına emal edilmiş, qabığı təmizlənmiş, yarma halında və ya

xırdalanmış), 1006 mal mövqeyində göstərilən düyüdən başqa; dənli bitkilərin bütöv, yastılaşdırılmış, lopa şəklində və ya döyülmüş rüşeymi

2.1.44.0713 mal mövqeyində göstərilən qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən hazır-lanan qaba və narın üyüdülmüş un və toz

2.1.45.Qovrulmuş və ya qovrulmamış səməni

2.1.46.Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlaları

2.1.47.Qovrulmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış yerfındığı

2.1.48.Kopra

2.1.49.Xırdalanmış və ya xırdalanmamış kətan toxumu

2.1.50.Xırdalanmış və ya xırdalanmamış raps və ya kolza toxumu

2.1.51.Xırdalanmış və ya xırdalanmamış günəbaxan toxumu

2.1.52.Digər yağlı bitkilərin xırdalanmış və ya xırdalanmamış toxumları və meyvələri

2.1.53.Toxum və meyvələrindən, xardal toxumlarından başqa yağlı bitkilərdən hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un

2.1.54.Əkin üçün toxumlar, meyvələr və sporlar

2.1.55.Əsasən ətriyyat, əczaçılıq və ya insek-tisid, funqisid və ya analoji məqsədlər üçün istifadə edilən təzə və ya qurudul-muş, bütöv və ya xırdalanmış, doğranmış və ya döyülmüş bitkilər və onların hissə-ləri (toxumlar və bar da daxil olmaqla)

2.1.56.Şəkər çuğunduru

2.1.57.Toxumları da daxil olmaqla, keçibuynuzu ağacının meyvələri

2.1.58.Kasnı kökləri, ərik, şaftalı (o cümlədən, nektarin) və ya gavalı çəyirdəkləri və onların ləpələri

2.1.59.Qranulalar formasında olanlar istisna olmaqla, emal edilməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, döyülmüş və ya döyülməmiş, preslənmiş dənli bitkilərin samanı və küləşi

2.1.60.Qranulalaşdırılmamış şalğam, yarpaq çuğunduru (manqold), yem meyvəköklüləri, ot, qarayonca, yonca, qəpikotu, yem kələmi, xaşa, çölnoxudu və analoji yem məhsulları

2.1.61.Pambıq tiftiyi

2.1.62.Əsasən süpürgə və fırşalarınhazırlanmasında istifadə edilən (məsələn, süpürgə darısı, piassava, sürülən ayrıqotu, istl) bağlama, dəstə və ya qalaq halında bitki mənşəli materiallar; ağac qabığı

2.1.63.Bütöv və ya xırdalanmış, çiy və ya qovrulmuş kakao dənələri

2.1.64.Qabıq, nazik pərdə və kakaonun digər tullantıları

2.1.65.Taxıl və ya paxlalı bitkilərin ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranulalaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar

2.1.66.Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmamış cecələr və bərk tullantılar

2.1.67.Araxis yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan xırdalanmamış və ya xırdalanmış, qranulalaşdırılmamış cecələr və digər bərk tullantılar

2.1.68.2304 və ya 2305 mal mövqelərində təsnif edilən tullantılardan başqa, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmamış bitki piy və yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar

2.1.69.Tütünxammalı; tütüntullantıları

2.1.70.Torpaqvəqrunt

2.1.71.Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş torf (torf qırıntısı daxil olmaqla)

2.1.72.Elmi-tədqiqat məqsədləri üçün canlı fitopatogen bakteriyalar, viruslar

2.1.73.Qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilməsi ilə alınmış gübrələr

2.1.74.Yanacaq oduncağı şalban, girdin, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda, oduncaq talaşası və ya yonqarı, aqlomerasiya olunmamış mişarağzı, ağac tullantıları və skrap

2.1.75.Emal edilməmiş, qabığı soyulmuş və ya qabığı soyulmamış, üst oduncağı yonulmuş və ya yonulmamış və ya qaba yonulmuş və ya yonulmamış meşə materialı

2.1.76.Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; çəlik, çətir və alətlər üçün dəstəklərin və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq

2.1.77.Dəmir yolu və ya tramvay yolu üçün hopdurulmamış ağac şpalları

2.1.78.Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan meşə materialı

2.1.79.Profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və ya analoji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan, boyanmış, dərmanlanmış, antiseptik və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, pilomateriallar (döşəmənin parket örtüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar)

2.1.80.Mal qismində gətirilən və ya ayrı bəyan edilən ağacdan hazırlanan yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; ağacdan düzəldilən kabel barabanları; palletlər, altlıqlar və digər yükləmə lövhələri, ağacdan çənbərlər

2.1.81.Boyanmış, dərmanla, antiseptik və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, beton tökmək üçün taxtabənd

2.1.82Barama qurdunun açılmayayararlı baraması

2.1.83.Zoologiya, botanika üzrə kolleksiyalar və kolleksiya əşyaları

2.2.Aşağıfitosanitarrisklikarantinnəzarətindəolanməhsullar (katantinyüklər, karantinmateriallar, karantinmallar)

2.2.1.Lələklərin və onların hissələrinin tozu və tullantısı

2.2.2.Sümüklərin və buynuz özəyinin tozu və tullantıları

2.2.3.Qurudulmuş, bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış şalğamaoxşar soğan

2.2.4.Qurudulmuş, bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış göbələklər

2.2.5.Qurudulmuş tərəvəzlər, bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış digər tərəvəzlər, tərəvəz qarışıqları

2.2.6.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, qovrulmuş kofeinli qəhvə

2.2.7.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, qovrulmuş kofeinsiz qəhvə

2.2.8.Qəhvətoxumlarınınqabığı

2.2.9.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş)

2.2.10.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş çay

2.2.11.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, mate və ya paraqvay çayı

2.2.12.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, ədviyyatlar

2.2.13.Təmizlənmiş, ağardılmış və ya boyadılmış istisna olmaqla, əsasən toxuma üçün istifadə edilən bitki mənşəli materiallar (məsələn,bambuk, rotanq, qamış, cığ, söyüd, rafiya)

2.2.14.Qranulalaşdırılmışistisnaolmaqla, tapioka

2.2.15.Ədviyyatlarınqarışığı

2.2.16Palıd qozası və at şabalıdı

2.2.17.Tərkibində xolin xloridi olan üzvi əsaslı heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar

2.2.18.Qranulalaşdırılmış istisna olmaqla, heyvan yemi üçün

istifadəediləndigərməhsullar

2.2.19.Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış istisna olmaqla, xına və basma

2.2.20.İribuynuzlu mal-qaranın (camış da daxil olmaqla), atlar fəsiləsi heyvanlarının, qoyun, quzu və digər heyvanların tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllələnmiş, pikellənmiş ya da digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş)

2.2.21.Uzununa mişarlanmış, təbəqələrə bölünmüş və ya qabığı soyulmuş, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olmayan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan, boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, üz çəkmək üçün lövhələr (laylı oduncağı bölməklə alınan lövhələr də daxil olmaqla), yapışqanlı faner üçün və ya analoji laylı oduncaqlar üçün lövhələr və digər meşə materialları

2.2.22.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, oduncaqdan boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və çəllək taxtası da daxil olmaqla, digər çəllək məmulatları və onların hissələri

2.2.23.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, pəncərələr, eyvan qapıları və onların çərçivələri

2.2.24.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, qapılar və onların çərçivələri və astanalar

2.2.25.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, taxtapuş qontu və çiləkəni

2.2.26.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, zolaqlar və ya lent şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, hörgü materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar; bitki materiallarındanpayəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, pərdələr, boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla

2.2.27.Boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, bilavasitə hörmə materiallarından hazırlanmış səbətlər; boyanmış, dərmanla, antiseptiklə və digər konservantlarla emal edilmişlər istisna olmaqla, lüfədən hazırlanan məmulatlar

2.2.28.Deşilmiş və ya deşilməmiş büzməli kağız və karton

2.2.29.Büzməli kağızdan və ya büzməli kartondan qutular, yeşiklər və karton qutular

2.2.30.İpək tullantıları (açılmaq üçün yararsız barama, əyirmə tullantıları və didilmiş xammal da daxil olmaqla)

2.2.31.Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış, yuyulmamış qırxılmış yun, qırxılmaya qədər yuyulmuş daxil olmaqla

2.2.32.Zərif və ya qaba, kardo və daraqla daranmaya məruz

qalmamışheyvantükü

2.2.33.Karbonlaşdırılmamış daraq ağzı yun və ya zərif heyvan tükü

2.2.34.Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmamış pambıq lifi

2.2.35.Pambıq liflərinin tullantıları (əyirmə tullantıları və didilmiş xammal da daxil olmaqla)

2.2.36.Xam kətan və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş kətan; kətan darantısı və tullantısı (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal da daxil olmaqla)

2.2.37.Xam və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş çətənə (CannabmsSatmva L); çətənə darantısı və tullantısı (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla)

2.2.38.Xam və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş cut lifi və digər lifli toxuculuq lifləri (kətan, çətənə və ramidən başqa), onların darantı və tullantıları (didilmiş xammal da daxil olmaqla)

2.2.39.Xam və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş hindqozu lifi, abaka (manil çətənəsi və ya Musa textilesNee), rami və ayrı yerdə adları çəkilməmiş və ya təsnif olunmamış digər toxumalı bitki lifləri; həmin liflərin eşmə, darantı və tullantıları (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla)

2.3.Fitosanitar nəzarətinə düşən pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi preparatlar

2.3.1.Bitki mühafizəsi üçün kolloid, üyüdülmüş kükürd

2.3.2.Torpaqüçünmel

2.3.3.Torpaq üçün dolomit unu

2.3.4.Torpaq üçün üyüdülmüş gips

2.3.5.Torpaq üçün əhəng, əhəng daşı unu

2.3.6.Mergelvəçürüntü

2.3.7.Torf, həmçinin torf əsaslı, torf və qum qarışığı əsasında, torf və gil qarışığı əsasında bitkilərin boy artımı üçün kompostlar 

2.3.8.Torpaq üçün sulfat turşusu

2.3.9.Torpaq üçün kalsium xlorid

2.3.10.Torpaq üçün natrium bisulfit

2.3.11.Torpaq üçün alüminium sulfat

2.3.12.Torpaqüçündəmirsulfat

2.3.13.Torpaq üçün birəvəzli kalium fosfat

2.3.14.Mikrobiolojikulturalarınəsasındaolanbitkimühafizəsiüçünbiolojipreparatlar

2.3.15.Qarışıq və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya edilməmiş heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr; məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilməsi ilə əldə edilən bitki və ya heyvan mənşəli gübrələr

2.3.16.Mineral vəyakimyəviazotgübrələri

2.3.17.Mineral vəyakimyəvifosforgübrələri

2.3.18.Mineral vəyakimyəvikaliumgübrələri

2.3.19.Tərkibində iki və ya üç qida elementi - azot, fosfor və kalium olan mineral və ya kimyəvi gübrələr; digər gübrələr;həb və ya digər analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda olan bu qrupun malları

2.3.20.Bitkimühafizəsiüçüninsektisidlər

2.3.21Bitkimühafizəsiüçünfungisidlər

2.3.22.Herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr

2.3.23.Baytarlıqda, tibdə və məişətdə istifadə edilənlər istisna olmaqla, dezinfeksiyaedici vasitələr

2.3.24.Rodentisidlər

2.3.25.Yalnız bitki mühafizəsi üçün digər pestisidlər

2.3.26.Tərkibində qidalandırıcı mikroelementlər və az miqdarda azot, fosfor və kalium elementləri olan aqrokimyəvi preparatlar; torpaq, qum və gil qarışığı

3. Sanitarnəzarətinə aid mallarınsiyahısı

3.1.Duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş ət və qidaya yararlı ət əlavələri; ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un

3.2.Dondurulmuşbalıq

3.3.Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş balıq filesi və digər balıq əti (qiymə də daxil olmaqla)

3.4.Duzlu və ya duzlu suda qurudulmuş balıq; hisə verilməzdən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış hisə verilmiş balıq; yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və ya narın balıq unu və qranulalar

3.5.Balıqqulağıda və ya balıqqulağısız, diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş molyusklar;çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilməzdən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış hisə verilmiş molyusklar; molyusklardan qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar

3.6.Qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş süd və qaymaq

3.7.Qatılaşdırılmış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş süd və qaymaq

3.8.Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş və ya olunmamış, dad-aromatik əlavələri ilə və ya onlarsız, kakao, qoz və ya meyvələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş ayran, çürümüş süd və qaymaq, yoğurt, kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq

3.9.Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər

şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş süd zərdabı; şəkər və ya başqa şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş, südün təbii komponentlərindən hazırlanan, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məhsullar

3.10.Kərə yağı və digər süddən hazırlanmış yağlar, südlü pastalar

3.11.Pendirlərvəkəsmik

3.12.Quş yumurtası, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş

3.13.Təzə, qurudulmuş, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, digər üsulla dondurulmuş və ya konservləşdirilmiş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş qabıqsız quş yumurtası və yumurta sarısı

3.14.Toxumluq və yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, təzə və ya soyudulmuş kartof

(0701 10 000 istisnaolmaqla)

3.15.Təzəvəyasoyudulmuştomat

3.16.Səpmə məqsədləri üçün istisna olmaqla, təzə və ya soyudulmuş şalğamaoxşar soğan, soğan-şalot, soğan-kəvər, sarımsaq və digər soğanaqlı tərəvəzlər

3.17.Təzə və ya soyudulmuş baş kələm, gül kələm, daş kələm (kolrabi), yarpaq kələm və Brassica növlü yeyilən analoji tərəvəzlər

3.18.Təzə və soyudulmuş yerkökü, şalğam, salat çuğunduru (qırmızı çuğundur), keçisaqqal, meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa analoji yeyilən meyvəköklülər

3.19.Təzə və ya soyudulmuş xiyar və kornişonlar

3.20.Qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş, təzə və ya soyudulmuş paxlalı tərəvəzlər

3.21. Təzə və ya soyudulmuş digər tərəvəzlər

3.22.Təzə və ya qurudulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış Hindqozu, Braziliya fındığı, keşyü fındığı

3.23.Təzə və ya qurudulmuş, qabıqlı və ya qabıqsız pərdəsi soyulmuş və ya soyulmamış digər qoz-fındıq

3.24.Plantayn daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş banan

3.25.Təzə və ya qurudulmuş xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo və manqostan və ya qarsiniya0804

3.26.Təzə və ya qurudulmuş sitrus meyvələri

3.27.Təzə və ya qurudulmuş üzüm

3.28.Təzə qovun (qarpız da daxil olmaqla) və papaya

3.29.Təzəalmalar, armudlarvəheyvalar

3.30.Təzə əriklər, albalı və gilas, şaftalılar (nektarinlər də daxil olmaqla), gavalı və göyəm

3.31.Digərtəzəmeyvələr

3.32.Təzə və ya qaynayan suda, yaxud buğda isti emala məruz qalmış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş meyvə və qoz-fındıq

3.33.Təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları da daxil olmaqla)

3.34.Qovrulmuş və ya qovrulmamış, kofeinli və ya kofeinsiz qəhvə; qəhvə qabığı və qəhvə dənəsinin qabığı; tərkibində hər hansı bir nisbətdə qəhvə olan qəhvə

əvəzediciləri

3.35.Aromatik dad əlavələri ilə və ya onlarsız çay

3.36.Qurudulmuş, doğranmış və ya döyülmüş Piper növlü istiot; capsicum və ya Pimenta növlü məhsul

3.37.Vanil

3.38.Darçın və darçın ağacının çiçəkləri

3.39.Mixək (bütöv meyvələr, çiçəklər, saplaqlar)

3.40.Cövüz, masisvəhil

3.41.Cirə (anis), badyan, razyana, koriandr, roma zirəsi, voloş zirəsi, zirə toxumları; ardıc giləmeyvələri

3.42.Zəncəfil, zəfəran, sarıkök, kəklikotu (kəkotu), dəfnə yarpağı, karri və sair ədviyyatlar

3.43.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, buğda və meslin

3.44.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, çovdarn

3.45.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, arpa

3.46.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, yulaf

3.47.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, qarğıdalı

3.48.Düyü

istisnaolmaqla)

3.49.Toxumluq və yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, qarabaşaq

3.50.Yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, darı

3.51.Toxumluq, texniki və yem məqsədləri üçün istisna olmaqla, digər dənli bitkilər

3.52.Buğda unu və ya buğda-çovdar unu

3.53.Digərtaxılunu

3.54.Yarma, qaba üyüdülmüş un və dənli bitkilərin qranulaları

3.55.Narın və qaba üyüdülmüş kartof unu, tozu, lopaları, qranulaları

3.56.0713 mal mövqeyində göstərilən qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən, 0714 mal mövqeyində göstərilən saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kökyumrularından və ya 08-ci qrupun məhsullarından hazırlanan qaba və narın üyüdülmüş un və toz

3.57.Qovrulmuş və ya qovrulmamış səməni

3.58.Nişasta; inulin

3.59.Bitki yağları və onların fraksiyaları

3.60.Marqarin; heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından və ya bu qrupda təsnif olunmuş müxtəlif piy və ya yağ fraksiyalarından hazırlanmış qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar

3.61.Yeyinti məqsədləri üçün digər piylər və yağlar

3.62.Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar; onların əsasında

hazırlananhazırqidaməhsulları

3.63.Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar

3.64.Hazır və ya konservləşdirilmiş balıq; balıq kürüsü dənəciklərindən hazırlanmış nərə balığı kürüsü və onun əvəzediciləri

3.65.Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə şəkər və kimyəvi təmiz saxaroza

3.66.Kimyəvi cəhətdən təmiz laktoza, maltoza, qlükoza və fruktoza daxil olmaqla, bərk halda şəkərin digər növləri; dad-aromatik və ya boyayıcı maddələrsiz şəkər siropları; təbii balla qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış süni bal, karamel kuleri

3.67.Tərkibində kakao olmayan şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları (ağ şokolad daxil olmaqla)

3.68.Bütöv və ya xırdalanmış, çiy və ya qovrulmuş kakao dənləri

3.69.Qabıq, nazik pərdə və kakaonun digər tullantıları

3.70.Yağsızlaşdırılmış və ya yağsızlaşdırılmamış kakao-pasta

3.71.Kakao-yağ, kakao-piy

3.72.Şokolad və tərkibində kakao olan digər hazır ərzaq məhsulları

3.73.Səməni ekstraktı, uşaq qidası, undan, yarmadan, nişastadan və ya səməni ekstraktından hazır ərzaq məhsulları

3.74.İsti emala məruz qalmış və ya qalmamış, içlikli (ətdən və ya digər məhsullardan) və ya içliksiz, yaxud hər hansı başqa üsulla hazırlanmış, yeməkdə istifadəyə hazır və ya hazır olmayan spagetti, makaron, əriştə, rajki, klyotsklar, ravioli, kannelloni, kuskus kimi makaron məmulatları

3.75.Dən, dənəcik və ya digər analoji formalarda nişastadan hazırlanmış tapioka və onun əvəzediciləri, lopa, qranulalar

3.76.Dənli bitkilərin toxumlarının və ya taxıl məhsullarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış (məsələn, qarğıdalı lopası)hazır ərzaq məhsulları; dənəvər şəklində və ya lopa və ya dənə şəklində, yaxud başqa üsulla emal olunmuş (narın və qaba üyüdülmüş un, yarma istisna olmaqla), əvvəlcədən suda bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa)

3.77.Tərkibində kakao olan və ya olmayan çörək, unlu qənnadı

məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları, boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar

3.78.Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilməklə konservləşdirilmiş tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq və bitkilərin digər yeyilən hissələri

3.79.Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş pomidorlar

3.80.Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələklər və yerdombalanı:

3.81. Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən və ya əlavə edilməklə hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, dondurulmuş və ya dondurulmamış digər tərəvəzlər

3.82.Şəkər vasitəsilə konservləşdirilmiş (şəkər şirəsi ilə hopdurulmuş, minalanmış və ya şəkərləşdirilmiş), başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, o cümlədən şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr və ya spirt əlavələri olan və ya olmayan tərəvəzlər, meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin digər hissələri

3.83.Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş cemlər, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz püresi, meyvə və ya qoz pastası, isti emal nəticəsində alınmış məhsullar

3.84.Qıcqırdılmamış və tərkibində spirt əlavəsi olmayan, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş və ya edilməmiş meyvə şirələri (üzüm şirəsi də daxil olmaqla) və tərəvəz şirələri

3.85.Qəhvənin, çayın və ya mate və ya paraqvay çayının ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və onların əsasında olan hazır məhsullar; qovrulmuş kasnı və digər qovrulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və ekstraktları, onların essensiyaları və konsentratları

3.86.Mayalar (aktiv və ya qeyri-aktiv); digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər (3002 mal mövqeyindəki vaksinlərdən başqa); hazır çörəkçilik tozları

3.87.Sousların hazırlanması üçün məhsullar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar; xardal tozu və hazır xardal

3.88.Hazır şorba və bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarüklər; homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları

3.89.Tərkibində kakao olan və ya olmayan dondurma və digər yeyinti buz növləri

3.90.Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ərzaq məhsulları

3.91.Şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilməmiş sular, həmçinin təbii mineral və ya süni minerallaşdırılmış qazlı sular 2201-dən

3.92.Şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilmiş sular, həmçinin mineral və qazlı

sular və digər spirtsiz içkilər

3.93.Səməni pivəsi

3.94.Spirt qatılmışlar da daxil olmaqla, təbii üzüm şərabları; 2009 mal mövqeyində təsnif ediləndən başqa, üzüm suslosu

3.95.Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları

3.96.Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm %-dən az spirt qatılığı ilə; spirtli tinkturalar, likörlər və digər spirtli içkilər

3.97.Sirkə və onun turşusundan alınan əvəzedicilər

3.98.Tütünxammalı

3.99.Siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar, siqarilladan, tütündən və onun əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər

3.100.Sənayedə emal olunmuş digər tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri; "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları

3.101.Xörək duzu

3.102.Qida məqsədləri üçün sirkə turşusu

3.103.Ətriyyat, kosmetik və tualet vasitələri

3.104.Sabun; sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və vasitələr, uzunsov, parçalar və ya fiqurlu formada məmulatlar, tərkibində sabun olan və ya olmayan; maye və ya krem halında dərinin yuyulması üçün vasitələr və üzvi səthi-aktiv maddələr və vasitələr, pərakəndə satış üçün bağlamalarda, tərkibində sabun olan və ya olmayan

3.105Səthi-aktiv vasitələr, yuyucu vasitələr (köməkçi yuyucu vasitələr daxil olmaqla) və tərkibində sabun olan və ya olmayan təmizləyici vasitələr

3.106Jelatin (o cümlədən, düzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) təbəqələr şəklində, səthi emal olunmuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış) və jelatin törəmələri

3.107.Baytarlıq və bitki mühafizəsi məqsədləri ilə istifadə edilənlər istisna olmaqla, insektisidlər

3.108.Baytarlıq və bitki mühafizəsi məqsədləri ilə istifadə edilənlər istisna olmaqla, dezinfeksiyaedici vasitələr və onlara analoji vasitələr

3.109.Yeyinti məhsullarının daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastmasdan məmulatlar, tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar3923-dən

3.110.Plastmasdan yemək və mətbəx qabları, yemək və mətbəx ləvazimatları, digər ev məişət əşyaları və gigiyena və ya tualet əşyaları3924-dən

3.111.Kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya pelyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitariya-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri4803 00-dan

3.112.Qida mayeləri üçün filtr kağızı və kartonu4805 40 000 0-dan

3.113.Xammalistisnaolmaqla, tualetkağızı4818 10-dan

3.114.Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçadan hazırlanmış yeyinti məhsulları üçün karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırmatarası4819-dan

3.115.Poliqrafiyaməhsulları49-cu qrupdan

3.116.Uşaqlar üçün məhsullar (oyunlar, oyuncaqlar, ayaqqabı, paltar və s.)

3.117.Yataq ləvazimatları

3.118.Ayaqqabı

3.119.Farfordan və keramikadan yemək qabları, mətbəx qabları və digər təsərrüfat və tualet məmulatları

3.120.Yeyinti məhsullarının saxlanılması, daşınması və ya qablaşdırılması üçün butullar, butulkalar, flakonlar, bardaqlar, küpələr, bankalar, ampulalar və digər şüşə tutumlar, konservləşdirilmə üçün şüşə bankalar; şüşədən qoruyucu tıxaclar, qapaqlar və digər analoji şüşə məmulatları

3.121.Süfrə və mətbəx üçün şüşə qablar

3.122.Konservbankaları

3.123.Süd məhsulları üçün mehtərələr

3.124.Qarametallardanyeməkxanavəmətbəxqabları

3.125.Misdən yeməkxana və mətbəx qabları

3.126.Alüminiumdan yeməkxana və mətbəx qabları

3.127.İçməli suyun, içkilərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün, o cümlədən qida sənayesi üçün avadanlıq və qurğular

Qeyd.Siyahıdan istifadə üçün malın XİFMN üzrə kodu ilə birlikdə malın adı və təsvirin uyğunluğu rəhbərtutulmalıdır.

Son xəbərlər

Orphus sistemi