Vaqif Səmədoğlu

xalq şairi

Tarixcə

2015

2015-ci il yanvarın 28-də Bakı şəhərində vəfat edib.

2000

2000 və 2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 2-ci və 3-cü çağırışlarda deputat seçilib.

1999

1999-cu ildə Xalq Şairi fəxri adı ilə təltif olunub.

1998

1998-ci ildə “Humay” mükafatının laureatı olub.

1992

1992-1994-cü illərdə "Oğuz eli" qəzetinin baş redaktoru vəzifələrində çalışıb.

1989

1989-cu ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı ilə təltif olunub.

1970

1970-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

1968

1968 - 1971-ci illərdə Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş redaksiyasında incəsənət redaksiyasının müdiri vəzifəsində çalışıb.

1939

1939-cu il iyunun 5-də Bakı şəhərində, Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun ailəsində anadan olub.