Fərhad Bədəlbəyli

Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru

Tarixcə

1995

1995-ci ildən "Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları" fondunun üzvüdür.

1991

1991-ci ildən Ü. Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektorudur.

1990

1990-cı ildən SSRİ xalq artisti adına layıq görülüb.

1989

1989-cu ildən Azərbaycan Musiqi Xadimləri Cəmiyyətinin sədridir.

1986

1986-1989-cu illərdə Azərbaycan Musiqi Cəmiyyətinin idarə heyəti sədrinin I müavini olub.

1965

1965-1969-cu illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb.

1947

Fərhəd Şəmsi oğlu Bədəlbəyli 1947-ci ildə anadan olub.