Dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırıldı

Dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırıldı Dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırılması təsdiqlənib
Milli Məclis
302
23 Fevral , 2021 12:19
Dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırıldı

Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya tələb olunan prekursorların siyahıları”nda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.

"Report"un xəbərinə görə, dəyişikliklə Azərbaycan Respublikası ərazisində dövriyyəsi qadağan edilən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin siyahısı artırılır.

Belə ki, qanun layihəsinə əsasən, 53 yeni narkotik vasitə və 27 psixotrop maddə həmin siyahıya əlavə edilib.

Həmin siyahı aşağıdakı kimidir:

1. "I siyahı. Narkotik vasitələr" fəslində:

1.1. 2-ci maddədə "duzlar" sözü "duzları" sözü ilə əvəz edilir;

1.2. 7-ci maddədə "qətranı" sözü "qatranı" sözü ilə əvəz edilir;

1.3. 9-cu maddədə "Xaş-xaş" sözü "Xaşxaş" sözü ilə əvəz edilir;

1.4. 12-ci maddədə "Marixuana-Kannabis" sözləri "Marixuana (kannabis)" sözləri ilə əvəz edilir;

1.5. 16-cı maddədə "Omnopon-pantopon" sözləri "Papaveratum (pantapon, omnopon)" sözləri ilə əvəz edilir;

1.6. 22-ci, 23-cü, 25-ci və 29-cu maddələr ləğv edilir;

1.7. aşağıdakı məzmunda 33-187-ci maddələr əlavə edilir:

33.

O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

34.

N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA)

0,05

0,25

35.

Akriloilfentanil (akrilfentanil)

0,0002

0,001

36.

Alfameprodin

0,5

2,5

37.

Alfametadol

0,5

2,5

38.

Alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

39.

Alfa-metiltiofentanil

0,0002

0,001

40.

Alfaprodin

0,5

2,5

41.

Alfasetilmetadol

0,5

2,5

42.

Alfentanil

0,002

0,15

43.

Allilprodin

0,5

2,5

44.

Anileridin

0,01

0,05

45.

Asetil-alfa-metilfentanil

0,0002

0,001

46.

Asetilmetadol

0,5

2,5

47.

Asetorfin

0,0001

0,0005

48.

Benosiklidin

0,02

0,1

49.

N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil)

0,0002

0,001

50.

N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA)

0,5

2,5

51.

1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe)

0,2

1

52.

1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri

0,6

3

53.

Bezitramid

0,1

0,5

54.

Benzetidin

0,05

0,25

55.

Benzilmorfin

0,5

2,5

56.

Beta-hidroksi-3-metilfentanil

0,002

0,01

57.

Beta-hidroksifentanil

0,002

0,01

58.

Betameprodin

0,5

2,5

59.

Betametadol

0,5

2,5

60.

Betaprodin

0,5

2,5

61.

Betasetilmetadol

0,5

2,5

62.

Butirfentanil

0,0002

0,001

63.

Dezomorfin

0,05

0,25

64.

Dekstromoramid

0,01

0,05

65.

Dekstropropoksifen

0,6

3

66.

Diampromid

0,5

2,5

67.

4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu

0,05

0,25

68.

Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM)

0,05

0,25

69.

2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472)

0,05

0,25

70.

Dihidroetorfin

0,0001

0,0005

71.

Dihidrokodein

0,5

2,5

72.

Dihidromorfin

0,5

2,5

73.

Dimenoksadol

0,5

2,5

74.

Dimefeptanol

0,5

2,5

75.

N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700)

0,5

2,5

76.

N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid

0,6

3

77.

Dimetiltiambuten

0,5

2,5

78.

(1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain)

0,5

2,5

79.

Dioksafetil-butirat

0,1

0,5

80.

Dipipanon

0,01

0,05

81.

Difenoksilat

0,1

0,5

82.

Difenoksin

0,1

0,5

83.

Dietiltiambuten

0,5

2,5

84.

Drotebanol

0,5

2,5

85.

Ekqonin

0,2

1

86.

Etilmetiltiambuten

0,5

2,5

87.

1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318)

0,05

0,25

88.

Etokseridin

0,5

2,5

89.

Etonitazen

0,0001

0,001

90.

Etorfin

0,0001

0,001

91.

N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid

0,05

0,25

92.

5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

93.

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid

0,05

0,25

94.

N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil)

0,0002

0,001

95.

Fenadokson

0,5

2,5

96.

Fenazosin

2

10

97.

Fenampromid

0,5

2,5

98.

Fenomorfan

0,5

2,5

99.

Fenoperidin

0,5

2,5

100.

4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF)

0,0002

0,001

101.

Furanilfentanil

0,5

2,5

102.

Furetidin

0,5

2,5

103.

Folkodin

0,5

2,5

104.

Hidrokodon

0,5

2,5

105.

N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7)

0,05

0,25

106.

(6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561)

0,05

0,25

107.

Hidroksipetidin

0,5

2,5

108.

Hidromorfinol

0,5

2,5

109.

Hidromorfon

0,5

2,5

110.

2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon

0,05

0,25

111.

1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on

0,05

0,25

112.

İzometadon

0,5

2,5

113.

N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096)

0,05

0,25

114.

N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid

0,05

0,25

115.

(1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat

0,05

0,25

116.

Karfentanil

0,002

0,01

117.

Ketobemidon

0,01

0,5

118.

Klonitazen

0,0002

0,001

119.

Kodoksim

0,5

2,5

120.

Koka yarpağı

20

250

121.

Levometorfan

0,5

2,5

122.

Levomoramid

0,5

2,5

123.

Levorfanol

0,5

2,5

124.

Levofenasilmorfan

0,5

2,5

125.

Metadonun aralıq məhsulu

0,5

2,5

126.

Metazosin

2

10

127.

Metildezorfin

0,5

2,5

128.

N-metil-1,2-difeniletilamin

0,02

0,1

129.

Metildihidromorfin

0,5

2,5

130.

3-metilfentanil

0,0002

0,001

131.

1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC)

0,05

0,25

132.

1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336)

0,05

0,25

133.

Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA)

0,05

0,25

134.

3-metiltiofentanil

0,0002

0,001

135.

Metoksiasetilfentanil

0,0002

0,001

136.

5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202)

0,05

0,25

137.

3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34)

0,05

0,25

138.

Metoksiketamin

0,02

0,1

139.

Metopon

0,5

2,5

140.

MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir))

0,5

2,5

141.

Mirofin

0,5

2,5

142.

Moramidin aralıq məhsulu

0,5

2,5

143.

Morferidin

0,5

2,5

144.

Morfin metilbromid

0,5

2,5

145.

Morfinmetobromid

0,5

2,5

146.

Morfin-N-oksid

0,5

2,5

147.

Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF)

0,05

0,25

148.

Nikodikodin

0,5

2,5

149.

Nikokodin

0,5

2,5

150.

Norkodein

0,5

2,5

151.

Nikomorfin

0,5

2,5

152.

Norasimetadol

0,5

2,5

153.

Norlevorfanol

0,5

2,5

154.

Normetadon

0,5

2,5

155.

Normorfin

0,5

2,5

156.

Norpipanon

0,5

2,5

157.

Okfentanil

0,0002

0,001

158.

Oksikodon

0,5

2,5

159.

Oksimorfon

0,5

2,5

160.

Ortoflüorofentanil

0,0002

0,001

161.

Paraflüorbutirilfentanil

0,0002

0,001

162.

Para-flüorofentanil

0,0002

0,001

163.

(1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

164.

(1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon

0,05

0,25

165.

PEPAP

0,5

2,5

166.

Petidin

0,5

2,5

167.

Petidinin aralıq məhsulu A

0,5

2,5

168.

Petidinin aralıq məhsulu B

0,5

2,5

169.

Petidinin aralıq məhsulu C

0,5

2,5

170.

Piminodin

0,5

2,5

171.

Proheptazin

0,5

2,5

172.

Rasemetorfan

0,5

2,5

173.

Rasemoramid

0,5

2,5

174.

Rasemorfan

0,5

2,5

175.

Remifentanil

0,002

0,01

176.

Sikloheksil-[1,1"-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602)

0,05

0,25

177.

Siklopropilfentanil

0,0002

0,001

178.

Sufentanil

0,0002

0,001

179.

Tebain

0,2

1

180.

Tebakon (asetildihidrokodeinon)

0,5

2,5

181.

Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F)

0,0002

0,001

182.

3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol

0,05

0,25

183.

Tilidin

0,5

2,5

184.

Tiofentanil

0,0002

0,001

185.

Xaşxaş kütləsinin konsentratı

5

500

186.

Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat

0,01

0,05

187.

4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid

0,002

0,01


2. "II siyahı. Psixotrop maddələr" fəslində:

2.1. 7-ci maddədə "Brolamfetamin" sözü "Brolamfetamin (DOB)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.2. 18-ci maddədə "Deksafetamin" sözü "Deksamfetamin" sözü ilə əvəz edilir;

2.3. 26-cı maddədə "Etisiklidin" sözü "Etisiklidin FSH" sözləri ilə əvəz edilir;

2.4. 39-cu maddədə "Fepranon" sözü "Amfepramon (dietilpropion, fepranon)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.5. 56-cı maddədə "Lefetamin" sözü "Lefetamin (SPA)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.6. 60-cı maddədə "(+)-Lizerqid" sözü "Lizerqid (LSD, LSD-25)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.7. 61-ci maddədə "MDE, N<2 -etil MDA" sözləri "MDE, N-etil MDA" sözləri ilə əvəz edilir;

2.8. 62-ci maddədən "(MDMA)" sözü çıxarılır;

2.9. 65-ci maddədə "4 -meti laminoreks" sözləri "4-metilaminoreks" sözü ilə əvəz edilir;

2.10. 67-ci maddədə "Metafetamin" sözü "Metamfetamin" sözü ilə əvəz edilir;

2.11. 68-ci maddədə "Metafetamin rasemat" sözləri "Metamfetamin rasemat" sözləri ilə əvəz edilir;

2.12. 77-ci maddədə "N-qidrooksi MDA" sözləri "N-hidroksi MDA" sözləri ilə əvəz edilir;

2.13. 82-ci maddədə "Paraqeksil" sözü "Paraheksil" sözü ilə əvəz edilir;

2.14. 91-ci maddədə "Pirvaleron" sözü "Pirovaleron" sözü ilə əvəz edilir;

2.15. 93-cü maddədə "Rolisiklidin" sözü "Rolisiklidin (FHP, FSPİ)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.16. 98-ci maddədə "Tenosiklidin" sözü "Tenosiklidin (TSP)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.17. 106-cı maddədə "BZP-N-benzilpiperazin" sözləri "BZP, N-benzilpiperazin" sözləri ilə əvəz edilir;

2.18. 115-ci maddədə "para-metil-4-metilaminoreks (4,4-DMAR)" sözləri "Para-metil-4-metilaminoreks (4,4"-DMAR, 4.4" Dimetilaminoreks)" sözləri ilə əvəz edilir;

2.19. aşağıdakı məzmunda 117-176-cı maddələr əlavə edilir:

117.

AB-CHMİNACA

0,05

0,25

118.

AB-PİNACA

0,015

0,15

119.

ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA)

0,05

0,25

120.

ADB-FUBİNACA

0,05

0,25

121.

Aprobarbital

2

10

122.

AM-2201 (JWH 2201)

0,01

0,05

123.

Amineptin

5

25

124.

Brallobarbital

2

10

125.

Brotizolam

2

10

126.

Buprenorfin

0,005

0,025

127.

2 C-B

0,01

0,05

128.

CUMYL-4CN-BİNACA

0,05

0,25

129.

Dekstrometorfan

0,5

3

130.

Dezxloretizolam

1

5

131.

Diklazepam

1

5

132.

3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon)

1

5

133.

DMT (dimetiltriptamin)

0,5

2,5

134.

Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol)

0,05

0,25

135.

3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon)

1

5

136.

Etilfenidat

0,2

1

137.

N-etilnorpentilon (efilon)

0,05

0,25

138.

Etilon

0,2

2,5

139.

Etizolam

1

5

140.

Etriptamin

0,5

2,5

141.

5F-APİNACA (5F-AKB-48)

0,05

0,25

142.

Fensiklidin (FSP)

0,02

0,1

143.

4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA))

0,01

0,05

144.

Fonazepam

1

5

145.

Ftorbromazepam

1

5

146.

Ftorbromazolam

1

5

147.

FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA)

0,05

0,25

148.

Heptabarbital

2

10

149.

N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil)

0,5

5

150.

JWH-018

0,01

0,05

151.

Klonazolam

1

5

152.

Kloniprazepam

1

5

153.

Kvazepam

0,2

1

154.

5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB)

0,05

0,25

155.

MDMB-CHMİCA

0,05

0,25

156.

Mefedron (4-metilmetkation)

0,2

2,5

157.

Meklokvalon

0,5

2,5

158.

Meklonazepam

1

5

159.

Metilfenidat

0,2

1

160.

2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon)

1

5

161.

Metiopropamin (MPA)

0,2

1

162.

(2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084)

0,5

5

163.

4-MTA (4-metiltioamfetamin)

0,02

1

164.

Nifoksipam

1

5

165.

Nordazepam

2

10

166.

Pentazosin

2

10

167.

Pentedron

0,0002

0,001

168.

Pirazolam

1

5

169.

5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat)

0,05

0,25

170.

Sekbutabarbital

2

10

171.

Sinazepam

1

5

172.

Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri)

0,05

0,25

173.

TMA (alfa-metilmeskalin)

0,01

0,05

174.

UR-144

0,05

0,25

175.

Vinbarbital

2

10

176.

XLR-11

0,05

0,25

3. "III siyahı. Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər" fəsli üzrə:

3.1. "Bitkilərin adı" sütunu aşağıdakı redaksiyada verilir:

Bitkilərin adı

1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər:

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri

1.2. çətənə növlü bitkilər

2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları

3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər:

3.1. kokain kolu

3.2. kat

3.2. aşağıdakı məzmunda 3.3-cü maddə əlavə edilir:

3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora)

1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (3 hissə)

Qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq III oxunuşda qəbul edilib.

Son xəbərlər

Orphus sistemi