Yuri Mavaşev

Yeni Türkiyənin Araşdırılması Mərkəzinin direktoru

Yuri Mavaşev