Mehriban Aliyeva congratulates nation on Constitution Day

Mehriban Aliyeva congratulates nation on Constitution Day First Vice President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva has congratulated the people on Constitution Day.
Domestic policy
141
November 12, 2020 12:27
Mehriban Aliyeva congratulates nation on Constitution Day

First Vice President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva has congratulated the people on Constitution Day.

According to Report, the message reads:

"Dear compatriots!
I sincerely congratulate all of you on the occasion of the 25th anniversary of the Constitution of the Republic of Azerbaijan, and convey my best wishes to each of you! The path our country has taken over the years has shown that for our people, there is nothing more valuable than freedom, state independence, and unshakable unity! May the solidarity of the Azerbaijani people and the independence of our country last forever! May peace and tranquility always reign in our Motherland! May God protect our beloved, native Azerbaijan!"

View this post on Instagram

Əziz həmvətənlər! Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25 illiyi münasibətilə hamınızı səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram! Ölkəmizin bu illər ərzində keçdiyi yol xalqımız üçün azadlıqdan, dövlət müstəqilliyindən, sarsılmaz birlikdən dəyərli heç nə olmadığını göstərdi! Azərbaycan xalqının həmrəyliyi və ölkəmizin müstəqilliyi əbədi olsun! Qoy Vətənimizdə həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün! Uca Tanrı sevimli, doğma Azərbaycanımızı qorusun! Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с 25-летием Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Путь, пройденный нашей страной за эти годы, показал, что для нашего народа нет ничего дороже, чем его свобода, государственная независимость, непоколебимая сплоченность! Да будет вечной солидарность азербайджанского народа и независимость нашей страны! Пусть на нашей земле всегда царят мир и стабильность! Пусть Всевышний оберегает наш любимый, родной Азербайджан!

A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on

Latest news

Orphus sistemi