Bəzi çöl quşları, balıqlar və vəhşi heyvanların ovlanmasına görə cərimələr artırılıb

Bəzi çöl quşları, balıqlar və vəhşi heyvanların ovlanmasına görə cərimələr artırılıb Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb
Ekologiya
226
4 May , 2021 18:47
Bəzi çöl quşları, balıqlar və vəhşi heyvanların ovlanmasına görə cərimələr artırılıb

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasında balıqçılıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 6 sentyabr tarixli 146 nömrəli, “Cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin ərzaq, geyim, ayaqqabı ilə təmin olunması, onlara gediş haqqının ödənilməsi, həmçinin birdəfəlik pul müavinətinin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 5 aprel tarixli 76 nömrəli, “Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə” 2001-ci il 23 may tarixli 98 nömrəli, “Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin və ona zərərli fiziki təsirlərin dövlət uçotu Qaydaları”nın, “Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazənin verilməsi Qaydaları”nın və “Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə alınmasına görə ödəmələrin miqdarı və istifadə olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 13 iyul tarixli 112 nömrəli və “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları”, “Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna cərimələr” və “Heyvanlar aləmi obyektlərindən istifadəyə görə ödənişlərin və qeyri-qanuni vəhşi heyvan ovuna görə cərimələrin istifadəsinə dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” qərarlarında dəyişiklik edib.

"Report"un məlumatına görə, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. 

“Balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və balıq və digər su bioresurslarının qeyri-qanuni ovuna cərimələr”in 10-cu hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilib:

“10. Ölçüsündən və çəkisindən asılı olmayaraq bir ədəd balıq, su heyvanı və onurğasıza vurulmuş ziyan aşağıdakı məbləğdə (manatla) müəyyən edilir:

a) Balıq və digər su bioresursları

“Qırmızı kitaba” daxil edilmiş balıq, su məməliləri və su onurğasızları növləri (kələmo, dəniz sıfı, poru, zərdəpər, Xəzər qızılbalığı, qılıncbalıq, Şirvan külməsi, Xəzər şirbiti, Pilzov çay xərçəngi və Xəzər suitisi, qızıl xallı)

275

bölgə

247,5

nərə, uzunburun, ağ qızılbalıq

220

xəşəm, kütüm, sıf, şirbit, şamayı, ağ amur, enlialın

33

çəki, karp, qarabel siyənəyi

22

naxa, durna balığı, kefal, çapaq, külmə, qarasoy, xramulya, dabanbalığı, xanı balığı, ilanbalığı və siyənəyin digər növləri

11

kilkə (1 kq)

0,55

b) Kürü (1 kq)

bölgə, kələmo, nərə, uzunburun

220

ç) Su onurğasızları

xərçəng

1,1

krevet

0,55

d) Dövlət qoruqlarında və digər xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə qanunsuz ovlanmış və ya məhv edilmiş balıq və digər su bioresursları üçün cərimələr üç qatına tutulur.

“Cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin ərzaq, geyim, ayaqqabı ilə təmin olunması, onlara gediş haqqının ödənilməsi, həmçinin birdəfəlik pul müavinətinin verilməsi Qaydası”nın 2-ci hissəsinin ikinci cümləsində “şərti maliyyə vahidinin bir misli həcmində” sözləri “1 manat 10 qəpik” sözləri ilə və 3-cü hissəsində “şərti maliyyə vahidinin on misli həcmində” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilib.

“Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növləri”nin 3-cü hissəsinin ikinci abzasında “Ayda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərti maliyyə vahidinin 5 misli məbləğindən çox pul təminatı alan müddətli” sözləri “Müddətli” sözü ilə əvəz edilib.

“Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə alınmasına görə ödəmələrin miqdarı və istifadə olunması Qaydaları”nın 2-ci hissəsinin ikinci abzasında “şərti maliyyə vahidinin 720 misli” sözləri “792 manat” sözləri ilə, üçüncü abzasında “şərti maliyyə vahidinin 360 misli” sözləri “396 manat” sözləri ilə, dördüncü abzasında “şərti maliyyə vahidinin 180 misli” sözləri “198 manat” sözləri ilə və beşinci abzasında “şərti maliyyə vahidinin 90 misli” sözləri “99 manat” sözləri ilə əvəz edilib.

Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna cərimələr”in 2.1-ci, 2.6-cı, 3.1-ci və 3.5-ci bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.1. Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri və dərəcələri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Sıra

№-si

Vəhşi heyvanların adı

Bir baş vəhşi heyvanın vurulması (tutulması) üçün ödəmə (manatla)

1

2

3

1 .

Dırnaqlılar dəstəsi

 

ceyran, maral, muflon, bezoar keçi, qarapaça

55

Dağıstan turu

24,75

çöldonuzu

16,5

cüyür

16,5

2.

Yırtıcılar dəstəsi

bəbir

550

vaşaq, manul pişiyi

550

qonur ayı

24,75

çölpişiyi

33

qamış və meşə pişikləri

22

meşə və daşlıq dələləri

3,96

gəlincik, porsuq

5,5

yenot

1,65

tülkü

5,5

canavar

5,5

çaqqal

3,96

3.

Gəmiricilər dəstəsi

oxlu kirpi

5,5

bataqlıq qunduzu (nutriya)

1,65

sincab

5,5

4.

Dovşankimilər dəstəsi

1,10

5.

Həşəratyeyənlər və yarasalar dəstəsi

1,10

6.

Toyuqkimilər dəstəsi

Qafqaz və Xəzər uları

11

Qafqaz tetrası, turac

11

Zaqafqaziya qırqovulu

2,53

talış qırqovulu

11

boz kəklik

1,265

gözəl kəklik

1,265

bildirçin

0,154

7.

Göyərçinkimilər dəstəsi

Qaraqarın bağrıqara

11

alabaxta

0,308

digər növlər

0,154

1

2

3

8.

Durnakimilər dəstəsi

sultan toyuğu

11

çivdimdik

11

qaşqaldaq, qamışlıq fərəsi, porzan, xırda porzan, cırtdan porzan, su fərəsi

0,308

ağ durna

22

boz durna, qəşəng durna

16,5

dovdaq, qəşəng dovdaq

22

bəzgək

11

9.

Çovdarçıkimilər dəstəsi

qırıldayan cüllüt

11

ağquyruq çökükburun

11

tənbəl bekas

11

kiçik kronşnep

11

çölhaçaquyruq cüllütü

11

cüllütkimilərin digər növləri

0,308

10.

Qağayılar fəsiləsi

1,10

11.

Qağayıkimilər dəstəsi

1,10

12.

İyrəncəkimilər dəstəsi

0,33

13.

Qazkimilər dəstəsi

qu quşları, qırmızıdöş qaz, ağqaş qaz

11

qazlar (boz və ağalın)

2,53

mərmər cüro, ağgöz və göydimdik ördək

11

cürələr

0,308

digər ördək növləri

0,99

14.

Kürəkayaqlıkimilər dəstəsi

qutanlar

11

qarabataqlar

0,22

15.

Qızılqazkimilər dəstəsi

qızılqaz

11

16.

Leyləkkimilər dəstəsi

ərsindimdik, qara leylək

11

ağ leylək

5,5

qarıldaq, dan quşları, qaranaz, Misir vağı, müqəddəs ibis və vağların digər növləri

5,5

17.

Yırtıcılar dəstəsi

Qafqaz şahini, ütəlgi, Aralıq dənizi qızılquşu, çay qaraquşu, ağquyruq dəniz qartalı, tetraçalan, Türküstan tüvüyü, çölqartalı, məzar qartalı, berkut, toğlugötürən, ilanyeyən, böyük qartalça, qara kərkəs, çölbelibağlısı, çölmuymulu

220

1

2

3

arıyeyən, qırmızı çalağan, qara çalağan, uzunquyruq dənizqartalı, bildirçinçalan, tülküayaq sar, çölsarı, adi sar, cırtdan qartal, kiçik qartalça, leşyeyən, ağbaş kərkəs, tarla belibağlısı, çəmənlik belibağlısı, qamışlıq və ya bataqlıq belibağlısı, adi muymul, derbnik, kərkincək, qaragöz

55

18.

Bayquşkimilər dəstəsi

iri yapalaq, adi yapalaq, bataqlıq bayquşu, qulaqlı bayquş, dam bayquşu, meşə bayquşcuğu

1,10

19.

Quququşukimilər dəstəsi

1,10

20.

Keçisağankimilər dəstəsi

1,10

21.

Uzunqanadlılar dəstəsi

0,55

22.

Göycəqarğakimilər dəstəsi

0,33

23.

Ağacdələnkimilər dəstəsi

0,11

24.

Sərçəkimilər dəstəsi

ağboğaz bülbül, səhra qarquşu, hirkan anquşu

11

sərçəkimilərin digər növləri

0,22

25.

İlanlar

5,5

gürzə

11

26.

Kərtənkələlər

0,55

27.

Tısbağalar

0,55

Aralıq dənizi tısbağası

1,10

28.

Qurbağalar, tritonlar

0,22

29.

Tibb zəlisi

0,055

30.

Siyahıda adı göstərilməyən bütün fauna növləri üçün

1,10

2.6. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən vəhşi heyvanların (Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na düşmüş vəhşi heyvan növləri istisna olmaqla) ovlanmasının (tutulmasının) qiyməti və ov qənimətinin dəyəri aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Sıra

№-si

Vəhşi heyvanların adı

Bir baş vəhşi heyvanın vurulması (tutulması) üçün ödəmə (manatla)

Ovlanmış bir baş ov heyvanı üçün ov qənimətinin qiyməti (manatla)

1

2

3

4

1.

Dağıstan turu

24,75

803

2.

Qonur ayı

24,75

803

1

2

3

4

3.

Çöldonuzu

16,5

220

4.

Tülkü

39,6

-

5.

Çaqqal

39,6

-

6.

Boz dovşan

24,75

-

7.

Qazlar

4,95

-

8.

Ördəklərin bütün

növləri və qaşqaldaq

1,001

-

9.

Kəklik

4,95

-

10.

Meşə cüllütü, böyük və ortaboy kronşnep

1,001

-

11.

Zaqafqaziya qırqovulu

4,95

-

12.

Göyərçinkimilər dəstəsi

0,495

-

13.

Sərçəkimilər dəstəsi

0,495

-

3.1. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na daxil edilmiş vəhşi heyvan növlərinin qeyri-qanuni ovu üçün təbiətə dəymiş ziyana görə cərimələr aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

Sıra №-si

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı

Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na düşmüş nadir heyvan növlərinin

(yarımnövlərinin) adı

Yaşından, ölçüsündən və çəkisindən asılı

olmayaraq bir baş vəhşi

heyvan üçün ziyanın miqdarı (manatla)

1

2

3

1.

Məməlilər

adi uzunqanad

110

cənub nalburunu

110

enliqulaq bükükdodaq

110

zolaqlı kaftar

1100

çay samuru

220

sarıqlı safsar

110

manul pişiyi

550

çölpişiyi

220

vaşaq

2200

bəbir

3300

turan pələngi

4400

ceyran

550

köpgər (qarapaça)

550

bezoar keçisi

550

1

2

3

mulfon

550

2.

Quşlar

qıvrımlələk qutan

550

çəhrayı qutan

550

ərsindimdik

550

qara leylək

550

qızılqaz

550

kiçik qu

550

fısıldayan qu

550

ağqaş qaz

550

qırmızıdöş qaz

550

mərmər cürə

330

ağgöz ördək

330

göydimdik ördək

330

çay qaraquşu

330

ağquyruq dəniz qartalı

330

iri qırğı (tetraçalan)

330

Türküstan tuviyi (Orta Asiya tuviyi)

330

çölqartalı

330

iri qartalça

330

məzar qartalı

550

berkut

550

toğlugötürən

550

qara kərkəs

330

ilanyeyən

330

çölbelibağlısı

330

çölmuymulu

330

utəlgi (baloban)

770

Qafqaz şahini

1100

Xəzər uları

330

Qafqaz uları

330

turac

330

talış qırqovulu

550

Qafqaz tetrası

550

çivdimdik

110

sultan toyuğu

330

ağ durna

550

dovdaq

550

qəşəng dovdaq

550

bəzgək

330

1

2

3

qırıldayan cüllüt

110

ağquyruq çökükburun

110

tənbəl bekas

110

kiçik kronşnep (əyridimdik)

110

çölhaçaquyruq cüllütü

110

qaraqarın bağrıqara

330

hirkan anquşu

110

səhra qarquşu

110

ağboğaz bülbül

110

3 .

Suda-quruda yaşayanlar

adi quru qurbağası

11

Qafqaz xaçlıcası

22

adi triton

22

daraqlı triton

22

Suriya sarımsaqiyli qurbağası

33

4.

Sürünənlər

xarabalıq kələzi

55

Kiçik Asiya gürzəsi

82,5

eskulap ilanı

82,5

qızılı mabuya

55

girdəbaş yovşanlıq kərtənkələsi

55

Zaqafqaziya təlxəsi

66

zolaqlı çılpaqgöz kərtənkələ

55

qarabaş rinxokalamus

66

oxilan

55

Aralıq dənizi tısbağası

66

5.

Həşəratlar

6.

Kəpənəkkimilər dəstəsi

Şərqi Aleksanor yelkənciyi

55

adi appolon

55

Nordman appolonu

55

talış məxməri kəpənəyi

55

Komarov hafı

55

kəlləşəkilli haf

55

oleandr hafı

55

iri tənək hafı

55

talış bromeyası

55

hilata

55

avrorına sarıcası

55

Alp sarıcası

55

1

2

3

Qafqaz sarıcası

55

kürd sarıcası

55

Qafqaz zerintiyası

55

şəfəqsaçan

55

talış yangözcüklüyü

55

tutqun ayıça

55

tamara alacası

55

Aleksandra sədəflisi

55

İoniya bərqvuranı

55

Alp satiri

55

Romanov tomaresi

55

xrizip

55

Oxim qızılı kəpənəyi

55

Eyfema

55

7.

Böcəkkimilər dəstəsi

üçpərli talış qaçağanı

55

Qafqaz ilbizyeyən fıqırdarı

55

palıd diserkası

55

qəşəng böcək

55

Solomon qızılböcəyi

55

Klit Reyter

55

talış kökyeyəni

55

Xəzər parandrası

55

Alp rozaliyası

55

Ferrat çapağanı

55

Skovito uzunbığı

55

tündqırmızı talış uzunbığı

55

8.

Zolaqlı arılar

Dağıstan zolaqlı arısı

55

Mlokoseviç zolaqlı arısı

55

fars zolaqlı arısı

55

Porçinski zolaqlı arısı

55

3.5. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na daxil olmayan heyvan növlərinin qeyri-qanuni ovu üçün təbiətə dəymiş ziyana görə cərimələr aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Sıra

№-si

Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı

Kitabı”na və Beynəlxalq Təbiəti

Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na daxil olmayan vəhşi heyvan növlərinin

(yarımnövlərinin) adı

Yaşından, ölçüsündən və çəkisindən asılı

olmayaraq bir baş vəhşi

heyvan üçün ziyanın miqdarı (manatla)

1

2

3

1.

Qulaqlı kirpi

3,3

2.

Boz dovşan

11

3.

Adadovşanı

11

4.

Sincab

11

5.

Süleysin

11

6.

Tirəndaz (oxlu kirpi)

11

7.

Bataqlıq qunduzu (nutriya)

22

8.

Tülkü

11

9.

Canavar

11

10.

Çaqqal

11

11.

Gəlincik

11

12.

Meşə və daşlıq dələləri

55

13.

Porsuq

16,5

14.

Qonur ayı

440

15.

Qamış pişiyi

55

16.

Meşə pişiyi

77

17.

Çöldonuzu

220

18.

Nəcib və xallı marallar

330

19.

Cüyür

220

20.

Dağıstan turu

275

21.

Həşəratyeyənlərin və yarasaların digər növləri

3,3

22.

Ağdöş və qaradöş qaqara

11

23.

İyrəncəkimilərin bütün növləri

3,3

24.

Böyük qarabatdaq

11

25.

Böyük və kiçik danquşu

11

26.

Qarıldaq

11

27.

Misir vağı

16,5

28.

Vağların digər növləri

5,5

29.

Qaranaz

11

30.

Ağ leylək

22

31.

Harayçı qu quşu

33

32.

Boz və ağalın qaz

22

33.

Ördəklərin bütün növləri

5,5

34.

Yırtıcı quşların bütün növləri

5,5

35.

Zaqafqaziya qırqovulu

22

1

2

3

36.

Kəklik

11

37.

Bozkəklik

11

38.

Bildirçin

3,3

39.

Qaşqaldaq

5,5

40.

Sığırçınların digər növləri

5,5

41.

Boz və qəşəng durna

22

42.

Çobanaldadan

11

43.

Çovdarçılar, haçaquyruq cüllütlər

11

44.

Qağayılar

16,5

45.

Göyərçinlər

5,5

46.

Ququ quşu

3,3

47.

Keçisağan

5,5

48.

Bayquşkimilərin bütün növləri

5,5

49.

Uzunqanadlıların bütün növləri

5,5

50.

Qaranquşların bütün növləri

5,5

51.

Balıqçıllar

5,5

52.

Qızılı və yaşıl qızlarquşu

5,5

53.

Göycəqarğa

3,3

54.

Şanapipik

5,5

55.

Ağacdələnkimilərin bütün növləri

11

56.

Sərçəkimilərin bütün növləri

5,5

57.

Gürzə

88

58.

İlanların digər növləri

33

59.

Tısbağalar

3,3

60.

Qurbağalar, kərtənkələlər

2,2

61.

Tibb zəlisi

0,55

Qeyd. Bu siyahıda adları göstərilməyən qalan bütün fauna növləri

2,2

Suda üzən quşların kütləvi surətdə tutulması

22

Ov quşlarının və faydalı quşların yuvalarından götürülmüş hər yumurtası üçün

2,2

Son xəbərlər

Orphus sistemi