Yuxarı
  Bağlamaq

  Prezident İlham Əliyev 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu imzalayıb

  2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 18 400 565,2 min manat, xərclər 18 709 000,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib

  Bakı. 9 iyun. REPORT.AZ/ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu imzalayıb. 

  "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 18 400 565,2 min manat, xərclər 18 709 000,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

  Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilib: 

  Sıra№-siGöstəricilərMəbləğ(manatla)
  Gəlirlər18 400 565 231
  1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi980 344 191
  2.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi2 302 479 166
  3.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi35 399 876
  4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi141 275 706
  5.Əlavə dəyər vergisi3 119 578 003
  5.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi1 070 960 575
  6.Sadələşdirilmiş vergi153 395 444
  7.Aksiz797 328 833
  7.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz57 035 915
  8.Yol vergisi39 182 860
  8.1.Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi16 868 240
  9.Mədən vergisi116 162 327
  10.Gömrük rüsumları365 894 297
  11.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar313 240 506
  12.Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar1 994 278
  13.Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar2 194 402
  14.Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar6 517 895
  15.Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər270 000
  16.Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar 5 606 748
  17.Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar9 337 000 000
  18.Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar7 347 314
  19.Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar4 279 321
  20.Aksiz markaların satışından daxilolmalar3 982 617
  21.Dövlət rüsumu111 121 849
  22.“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar4 684 347
  23.Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar207 261 675
  24.Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar144 477 640
  25.Sair daxilolmalar199 545 936
  Xərclər18 708 999 987
  1.Ümumi dövlət xidmətləri1 425 478 362
  1.1.qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri449 695 542
  1.2.beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri134 158 393
  1.3.elm xərcləri124 189 268
  1.4.başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri49 608 794
  1.5.dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər378 935 315
  1.6.yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya5 191 050
  1.7.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya283 700 000
  2.Müdafiə1 516 088 211
  2.1.müdafiə qüvvələri1 396 033 908
  2.2.milli təhlükəsizlik114 350 473
  2.3.müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar2 602 212
  2.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər3 101 618
  3.Məhkəmə hakimiyyəti, hüquqmühafizə və prokurorluq1 103 554 416
  3.1.məhkəmə hakimiyyəti47 559 399
  3.2.Hüquqmühafizə883 540 698
  3.3.prokurorluq53 145 695
  3.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər119 308 624
  4.Təhsil1 553 864 912
  4.1.məktəbəqədər və ibtidai təhsil158 855 348
  4.2.natamam və orta təhsil822 070 853
  4.3.internat və xüsusi məktəblər38 060 214
  4.4.texniki-peşə məktəbləri və liseylər67 434 792
  4.5.ali təhsil160 611 982
  4.6.təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar3 436 586
  4.7.təhsil sahəsində digər xidmətlər303 395 137
  5.Səhiyyə665 312 025
  5.1.poliklinikalar və ambulatoriyalar103 798 257
  5.2.xəstəxanalar348 630 455
  5.3.səhiyyə sahəsində digər xidmətlər6 019 328
  5.4.səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar3 998 958
  5.5.səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər202 865 027
  6.Sosial müdafiə və sosial təminat1 971 168 916
  6.1.sosial müdafiə xərcləri1 946 802 359
  6.1.1.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)1 142 033 600
  6.2.sosial təminat xərcləri24 366 577
  7.Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət294 045 914
  7.1.mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət130 191 262
  7.2.radio, televiziya və nəşriyyat66 016 557
  7.3.bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm45 479 329
  7.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət52 358 766
  8.Mənzil və kommunal təsərrüfatı417 118 213
  8.1.mənzil təsərrüfatı97 928 631
  8.2.kommunal təsərrüfatı305 084 348
  8.3.su təsərrüfatı13 589 531
  8.4.mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər515 703
  9.Yanacaq və enerji2 145 125
  9.1.enerji kompleksi2 145 125
  10.Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi504 760 448
  10.1.kənd təsərrüfatı479 873 908
  10.2.meşə təsərrüfatı11 341 257
  10.3.balıqçılıq və ovçuluq2 765 717
  10.4.ətraf mühitin mühafizəsi4 116 043
  10.5.hidrometeorologiya tədbirləri 6 663 523
  11.Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar6 278 461 448
  11.1.sənaye2 000 000
  11.2.tikinti6 259 482 847
  11.2.1.dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)6 256 706 719
  11.3.faydalı qazıntılar16 978 601
  12.Nəqliyyat və rabitə88 226 266
  12.1.nəqliyyat80 403 822
  12.2.rabitə7 822 444
  13.İqtisadi fəaliyyət307 999 581
  13.1.iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti242 383 554
  13.1.1.sahibkarlığa dəstək202 383 554
  13.1.2.ipotekaya dəstək40 000 000
  13.2.iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri63 616 027
  13.3.iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar2 000 000
  14.Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər2 580 776 150
  14.1.məqsədli büdcə fondları524 815 000
  14.1.1.“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu214 000 000
  14.1.2“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”310 815 000
  14.2.ehtiyat fondları697 040 595
  14.2.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu366 186 340
  14.2.2.Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu330 854 255
  14.3.əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər1 358 920 555
  14.3.1.xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər1 171 999 167
  14.3.2.digər xidmətlər üzrə xərclər179 258 554
  14.3.3.2014-cü ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği7 662 834
  Büdcə kəsiri308 434 756
  2015-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı1 728 622 300

  2014-cü il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2015-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilib.

  Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

  Xəbər lenti

  Ən azı bir bölmə seçilməlidir

  Bütün xəbərlər


  Orphus sistemi